Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 11 października 2018 r. o godz. 13:00 w budynku UM w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 w sali 317, III piętro odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Zarzyckiej

Tytuł rozprawy: „Ocena porównawcza skuteczności programów terapeutycznych u pacjentów z przewlekłym przeciążeniowym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor : dr hab. n. med. prof. nadzw. Paweł Kolasa
Recenzenci: dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Maria, Księżopolska-Orłowska, prof. dr hab. Józef Opara

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.