Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
15 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Karola Sieniawskiego 

Tytuł rozprawy: „Wczesna diagnostyka niewydolności przytarczyc u pacjentów poddawanych operacji całkowitego wycięcia tarczycy z powodu wola.”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.