Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
6 grudnia 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Kowalskiej

Tytuł rozprawy: „Zearalenon jako modulator proliferacji komórek gruczolakoraka gruczołu krokowego.”

Promotor:
dr hab. n.med. Agnieszka Piastowska – Ciesielska
Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Łoboda
dr hab. prof. nadzw. Piotr Jedziniak

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.