Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

7 marca 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Zuzanny Burzyńskiej

 Tytuł rozprawy: „Rola angitensyny II w modulacji proliferacji oraz migracji komórek nowotworowych błony śluzowej macicy”

Promotor:
dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Recenzenci:
dr hab. n. farm. Beata Stanisz, prof. UMP
dr hab. n. med. Sławomir Ławicki

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.