Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

11 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Macieja Walczaka

 Tytuł rozprawy: „Genereacja ludzkich indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych oraz ich różnicowanie do komórek produkujących insulinę”

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Rieske
Promotor pomocniczy:
dr Dawid Grzela
Recenzenci:
prof dr hab Leonora Bużańska
dr hab n. med. Ewa Zuba-Surma

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.