Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

08 września 2016 r. o godz. 14:00

w budynku UM w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9, w sali 317, III piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Macieja Ziarka

 Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności działania i doszczętności litotrypsji kamieni moczowych za pomocą półsztywnego ureterorenoskopu z wykorzystaniem energii balistycznej (LithoClast) oraz energii lasera holmowego w zależności od lokalizacji złogu w moczowodzie”

 

Promotor :   dr hab. n.med. Marek Lipiński

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Józef Matych

dr hab. med. Tomasz Szydełko prof. nadzw. UMW

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.