Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
06 października 2016 r. o godz. 13:30 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. Pruszczyńskiego, II piętro  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Adama Madeja.

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności badania zaburzeń przekazywania informacji w komórkach nowotworowych u chorych z rakiem pęcherza moczowego”

Promotor : dr hab. n.med. Marek Lipiński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.