Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:  10 listopada 2016 r. o godz. 12:15 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. stom. Łukasza Michalskiego.

 Tytuł rozprawy: „Ocena wpływu blokerów receptorów endoteliny na generację reaktywnych form tlenu oraz zawartość TNF-α w narządach wewnętrznych szczura.”

 Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Gorąca

Recenzenci: dr hab. n. med. Jolanta Ewa Zalejska-Fiolka, dr hab. Paweł Nowak, prof. nadzw. UŁ

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.