Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:  10 listopada 2016 r. o godz. 13:30 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Zięby

Tytuł rozprawy: „Senescencja komórek glejaka wielopostaciowego in vitro – poszukiwanie przyczyn i próba analizy mechanizmu.”

Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske

Promotor pomocniczy: dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda M. Krajewska, dr hab. Paweł Bieganowski

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.