ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 8 czerwca 2017 r. o godz. 13:15 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. med. Mariusza Szewczyka

Tytuł rozprawy: „Ocena ubytku masy tkankowej w linii cięcia stercza w jego łagodnym rozroście przy zastosowaniu wiązki lasera holmowego i elektrody tnącej.”

Promotor :                 prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański

Recenzenci:               prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz

prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.