Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 29 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdy Lewandowskiej

Tytuł rozprawy: „Variation of Polish and Lithuanian gene pool over time – alleles predisposing to infectious diseases.”

 Promotor :                 dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas

Recenzenci:               prof. Mark Spigelman

prof. Albert Zink

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.