Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 28 września 2017 r. o godz. 13:15 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agaty Kowalczyk

 Tytuł rozprawy: Wpływ antagonistów receptorów endotelinowych i inhibitora szlaku NF-KB na ekspresję genu białka NRF2 w mięśniu szkieletowym w czasie stresu oksydacyjnego.”

Promotor :                 prof. dr hab. n.med. Anna Gorąca

Recenzenci:               dr hab. prof. nadzw. Edyta Reszka

dr hab. prof. nadzw. Joanna Saluk

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.