Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
30 czerwca 2016 r. o godz. 13:30
w budynku UM w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 w sali 216, II piętro odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Melanii Mikołajczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena zaburzeń snu i częstości występowania wybranych wariantów polimorficznych genu kodującego receptor melatoninowy MTNR1B u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy”

Promotor :                prof. dr hab. n.med. Józef Drzewoski

Recenzenci:       prof. dr hab. Janusz Błasiak
prof. dr hab. Waldemar Karnafel

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 (Budynek C-6 „Kotłownia”).