Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2023 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2024 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 120.000 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

·      składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);

·      w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący).

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-konkurs-o-przyznanie-nagr%C3%B3d-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-za-najlepsze-rozprawy-i-prace-tematycznie-zwi%C4%85zane-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim-w-2024-roku