Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Szanowni Państwo,

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXIV edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 24 kwietnia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2022 roku:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2023 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

  • składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy);
  • w przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez uczelnię/podmiot doktoryzujący).

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w załączonych materiałach oraz na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-konkurs-o-przyznanie-nagr%C3%B3d-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-za-najlepsze-rozprawy-i-prace-tematycznie-zwi%C4%85zane-z-wojew%C3%B3dztwem-%C5%82%C3%B3dzkim-w-2023-roku

Ogłoszenie o naborze konkurs 2023

Regulamin konkursu 2023