O oddziale

Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego powstał 01.10.2019 r. W wyniku zmian strukturalnych na Uczelni dotychczasowy Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego został przekształcony w Oddział Nauk Biomedycznych, który jest interdyscyplinarnym Oddziałem, prowadzącym działalność dydaktyczną, kliniczną i naukową w zakresie nauk medycznych i podstawowych.

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego został powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 85/2004 z dnia 22 stycznia 2004 roku.

Jednostki naukowo-dydaktyczne ONB prowadzą bardzo różnorodną działalność naukową w zakresie nauk podstawowych, medycyny eksperymentalnej i klinicznej.

Badania naukowe prowadzone na ONB otrzymują zewnętrzne finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z funduszy Unii Europejskiej. W klasyfikacji parametrycznej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego WNBiKP (ONB) otrzymał najwyższą kategorię 1 i zajmuje 8 miejsce wśród 36 ocenianych jednostek naukowych klinicznych.

W roku akademickim 2007/2008 zostały uruchomione studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Biotechnologia w specjalnościach Biotechnologia Medyczna i Elektroradiologia. W roku 2010 uruchomiliśmy studia II stopnia w specjalności Biotechnologia Medyczna, które prowadzone są w języku angielskim. Studia I i II stopnia w specjalności Biotechnologia Medyczna.

Kolejnym kierunkiem studiów na ONB jest Elektroradiologia I stopnia (licencjackie). W roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Elektroradiologia.

Studia w zakresie Biotechnologii Medycznej obejmują zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej