Podsumowanie II edycji staży w ramach projektu BIOStart na dzień 31.12.2017

W ramach II edycji projektu BIOStart utworzono 1 zagraniczne i 21 krajowych miejsc stażowych. Na dzień 31.12.2017 staże  ukończyło 21 uczestników.

Analiza sytuacji uczestników projektu po jego zakończeniu po raz kolejny dowodzi, że odbycie stażu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności jego uczestników  na runku pracy.

Spośród 21 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach II edycji projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż,
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 2 osoby podjęły pracę w firmie z sektora life – science,
  • 2 osoby podjęły dalszą edukację na studiach doktoranckich.