Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020


Rekrutacja

Rekrutacja do projektu odbędzie się w 3 edycjach:

  1. edycja: wrzesień 2016 – staże dla naboru 2014/2015 realizowane w okresie X – XII 2016r.
  2. edycja: kwiecień/maj 2017 – staże dla naboru 2015/2016 realizowane w okresie II i III kwartale 2017r.
  3. edycja: luty 2018 – staże dla naboru 2016/2017 realizowane w okresie IV – VIII 2018r.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: paulina.hejduk@umed.lodz.pl