Komunikat dotyczący organizacji pracy Dziekanatu Oddziału Nauk Biomedycznych

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych od dnia 17 marca do odwołania Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  pracuje w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresami e-mail oraz numerem telefonu 502-447-577.

Katarzyna Milbrandt – katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl
Ewa Appel – ewa.appel@umed.lodz.pl
Joanna Wrońska – joanna.wronska@umed.lodz.pl
Jagoda Matysiak – jagoda.matysiak@umed.lodz.pl
Aleksandra Morawska – aleksandra.morawska@umed.lodz.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich dokumentów w postaci scanu.
Ewentualną korespondencję papierową, prosimy kierować do Kancelarii Głównej UM.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia z dnia 16 marca b. r. https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

Z poważaniem
mgr Katarzyna Milbrandt
Kierownik Dziekanatu
Oddziału Nauk Biomedycznych
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl