wizyta studyjna w Mabionie

W ramach projektu  „FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

23 lutego 2017r. siedzibę spółki Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim odwiedziło 28 studentów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Goście mieli możliwość poznania specyfiki pracy w Dziale Badań i Rozwoju, Wytwarzania oraz Zapewnienia Jakości.

Więcej informacji https://mabion.eu/pl/blog/wizyta-studentow-umed-w-spolce-mabion-s/