Podsumowanie pierwszej edycji programu stażowego w ramach projektu BIOStart

Podsumowanie zakończonej w styczniu I edycji programu stażowego w ramach  projektu BIOStart  wskazuje na wysoką jego efektywność oraz potwierdza poziom wiedzy reprezentowanej przez studentów kierunku Biotechnologia medyczna.

Spośród 10 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż – z oferty  skorzystało 5 osób
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 1 osoba podjęła pracę w instytucji z sektora life – science,
  • 1 osoba podjęła dalszą edukację na studiach doktoranckich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się w wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi i regulaminem ( zakładka Regulamin)