ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 6 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. med. Mariusza Szewczyka.

Tytuł rozprawy: „Ocena ubytku masy tkankowej w linii cięcia stercza w jego łagodnym rozroście przy zastosowaniu wiązki lasera holmowego i elektrody tnącej.”

Promotor : prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.