Staże w ramach III edycji projektu BIOStart

Informujemy, że w dniach 03.05.2018r i 07.05.2018r. rozpoczęła się realizacja zagranicznych i krajowych staży w ramach III edycji projektu BIOStart. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach: harmonogram wsparcia – III edycja staże od 03.05.2018r. oraz harmonogram wsparcia – III edycja staże od 07.05.2018r.

Podsumowanie II edycji staży w ramach projektu BIOStart na dzień 31.12.2017

W ramach II edycji projektu BIOStart utworzono 1 zagraniczne i 21 krajowych miejsc stażowych. Na dzień 31.12.2017 staże  ukończyło 21 uczestników.

Analiza sytuacji uczestników projektu po jego zakończeniu po raz kolejny dowodzi, że odbycie stażu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności jego uczestników  na runku pracy.

Spośród 21 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach II edycji projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż,
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 2 osoby podjęły pracę w firmie z sektora life – science,
  • 2 osoby podjęły dalszą edukację na studiach doktoranckich.

Podsumowanie pierwszej edycji programu stażowego w ramach projektu BIOStart

Podsumowanie zakończonej w styczniu I edycji programu stażowego w ramach  projektu BIOStart  wskazuje na wysoką jego efektywność oraz potwierdza poziom wiedzy reprezentowanej przez studentów kierunku Biotechnologia medyczna.

Spośród 10 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż – z oferty  skorzystało 5 osób
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 1 osoba podjęła pracę w instytucji z sektora life – science,
  • 1 osoba podjęła dalszą edukację na studiach doktoranckich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się w wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi i regulaminem ( zakładka Regulamin)